Service software en röntgen

Diagnostiek: een vak apart

Dental heeft een eigen afdeling diagnostiek. Vanuit deze aparte afdeling bieden wij gespecialiseerd support voor software en beeld gevende apparatuur.

Remote support
Middels E Dental Quick Support stelt u onze specialisten in staat om tijdelijk via internet met u mee te kijken op uw computer. Op deze manier zijn wij direct virtueel ter plaatse om de problemen te verhelpen. Sneller en goedkoper kan het niet.
De kosten van deze remote support zijn:
•    Klanten met een remote support contract:                            Gratis
•    Klanten die jaarlijks door ons hun apparatuur preventie
      laten onderhouden                                                                    € 20,-/ kwartier
•    Incidentele klanten                                                                      € 35,- / kwartier

Download Quick Support  ( klik hier )


Download Host Support ( klik hier )

Röntgenonderhoud, dat is meer dan het doormeten
Jaarlijks onderhoud aan Röntgenapparatuur is wettelijk verplicht. Onderhoud is volgens ons meer dan een meting of de stralingswaarde binnen de wettelijke grenzen ligt. U wilt immers een optimaal beeld met een minimale stralingsbelasting voor uw patiënt.  Onze gespecialiseerde technici beschikken over de kennis en de speciale meetapparatuur om uw röntgenapparatuur optimaal te laten functioneren.

Ons onderhoud bestaat o.a. uit:
Driver update
Essentieel voor de goede werking van apparatuur binnen een professioneel en up-to-date computer netwerk. Up-to-date drivers zorgen voor minder kans op storingen en geven betere beeldkwaliteit door b.v. uitgekiendere beeldoptimalisatie. In sommige gevallen kan ook met minder straling eenzelfde beeldkwaliteit gehaald worden.  

Firmware update
De meeste fabrikanten van de röntgenapparatuur zitten na de lancering van een apparaat niet stil. Vaak zijn er optimalisaties mogelijk in de aansturing van b.v. röntgenbron of receptor die ervoor zorgen dat het apparaat beter functioneert, kunt hierbij denken aan verbeterde beeldkwaliteit maar ook verminderde stralingsbelasting.  Bij elke onderhoudsbeurt controleren en updaten wij de apparatuur wanneer mogelijk.

Kalibratie & Bundelgeomotrie
Een OPT apparaat dat slechts voor 50 % de sensor belicht een probleem ? In eerste instantie merkt u hiervan niets, geleidelijk aan wordt de dosis verhoogd en de beeldkwaliteit blijft gelijk, geen probleem toch ? Wij constateren en corrigeren gedurende onze servicebeurt, hierdoor wordt de sensor 100% geraakt!

Positionering & gebruik
Heeft u vragen over het gebruik van de apparatuur, of weet u niet wat er fout gaat tijdens het positioneren van b.v. een OPT ? Onze technici helpen u hierbij graag gedurende de service beurt.

Mechanisch functioneren beweegbare delen
Beweegbare delen zijn aan slijtage onderhevig en zijn met specifiek vet gesmeerd. Periodiek controleren wij daarom of delen moeten worden afgesteld met fabriekstools of worden gesmeerd met het juiste vet.

Elektronische veiligheid volgens NEN-3140 / NEN-62353
Wanneer vereist, voeren wij inspectie uit op elektronische veiligheid zoals lekstroom, aanraakstroom en isolatieweerstand.

Functioneren bedieningstoetsen
Het klinkt als een vanzelfsprekendheid dat alle toetsen werken, maar verschillende type toetsen en schakelaars hebben hun eigen specifieke storingsbeeld. Naast de wettelijke verplichting is het nodig dat een ervaren monteur controleert en indien nodig herstelt.

Controle Autofocus systeem
Vaak hebben onze OPT apparaten een Auto-Focus systeem. Tijdens het onderhoud wordt er gekeken naar eventuele afwijking en wordt het systeem indien nodig opnieuw gekalibreerd.

Controle bundelpositionering
M.b.v. laserbundels wordt een patiënt gepositioneerd. Wanneer deze niet blijven staan of niet bewegen kan het apparaat niet nar behoren worden bediend.  Bij CBCT moet ook de afwijking worden gecontroleerd.

Verwijderen “dode” pixels
Sensoren kunnen dode pixels gaan vertonen. Afhankelijk van het merk en type kan mbv herkalibratie of speciale software het beeld worden hersteld zodat de dode pixel niet langer zichtbaar is.

Quality Tests
Spatial Resolution, Noise, Uniformity/Grayscale, Contrast resolution en Artefacts zijn o.a. test die in het bijzonder bij CBCT absoluut noodzakelijk zijn na te lopen tijdens het onderhoud. Zo hebben ook OPT appraten IO appraten test opnamen om de correctheid van het beeld te controleren.  

Beeldoptimalisatie
Zowel instellingen als het gebruik zijn van invloed op het beeld. Instellingen passen wij direct aan waar nodig en wij attenderen personeel op eventueel verkeerd gebruik en lichten dit toe a.d.h.v. heldere voorbeelden.

Testen
Bij aanpassen hoort natuurlijk ook testen. Voordat wij de deur uit gaan zorgen wij ervoor dat het systeem wordt achtergelaten zodat het werkt en eventuele nieuwe instellingen zijn geverifieerd.

Directe-bundel meting (Output röntgenbron), inclusief afwijkingen
Ook voeren wij de jaarlijks verplichte metingen uit en verwerken dit in het rapport.

Lekstraling meting, inclusief afwijkingen
Ook voor lek- en strooistraling hebben de benodigde appratuur om verschillende soorten metingen te kunnen verrichten.   
U ziet, het verplichte jaarlijkse onderhoud is dus bij ons in goede handen.

Remote support
Veel problemen met digitale röntgen apparatuur hebben een relatie met uw ICT systeem. Wanneer u door ons het periodiek onderhoud laat doen aan uw Röntgen apparatuur helpen wij u graag met het oplossen van dergelijke problemen.
 

  Normaal tarief / 
Remote support
Vaste klanten /
Remote supportklanten[2]
Voorrijkosten € 129,- € 99,-
Arbeid op locatie IT / uur €139,- € 99,-
Remote support € 35,- / kwartier € 20,- / kwartier

[2] En vaste klant is een klant die alle door ons geleverde behandelunits, afzuigmotoren en compressoren jaarlijks laat onderhouden. Een klant kan tot 12 maanden na het PM aanspraak maken op de korting.

 

Totaal Inrichting

Wij richten uw (droom) praktijk in met al uw apparatuur en hebben tevens een eigen bouwafdeling die volledig in eigen beheer uw project realiseert  

>>>

Equipment

Bekijk ons complete productoverzicht voor tandartsen, mondhygiënisten, orthodontisten en kaakchirurgen. Ook maatwerk is mogelijk  

>>>

Diagnostiek

Van sensor tot compleet Cone-Beam CT apparaat, E Dental heeft het, inclusief bijbehorende software en dienst- verlening 

>>>

Georganiseerde iQual avond?

Wilt u een leuke en volledig verzorgde bijeenkomst organiseren voor uw iQual groep, studieclub of waarnemers- groep    

>>>

X

Abonneer u op onze nieuwsbrief

 
Scroll To Top