GentleCeph CTP voor Morita

■ Schermt de radiosensitieve schildklier af
■ Effectieve dosis daalt met ca. 35%
■ Eenvoudig op de hals van de patiënt te positioneren

De schildklier beschermd
De Cephalographic Thyroid Protector (CTP) is de meest recente innovatie van GentleCeph. De CTP is een flexibele protector die op de hals geplaatst wordt en die de stralingsgevoelige schildklier afschermt van de primaire bundel. Het gebruik van de CTP stelt u in staat de stralingsdosis van de schildklier terug te brengen met 85 procent. In combinatie met de ACC kan de totale effectieve dosisreductie oplopen tot bijna 60 procent. Anders dan bij loodkragen gemakkelijk en hygiënisch in gebruik en nekwervels blijven zichtbaar op de RSP-opnamen.

Cephalographic Thyroid Protector (CTP)
■ Schermt de radiosensitieve schildklier af
■ Effectieve dosis daalt met ca. 35%
■ Hygiënisch in gebruik
■ Eenvoudig op de hals van de patiënt te positioneren
■ Geen montage aan röntgenapparaat

Totaal Inrichting

Wij richten uw (droom) praktijk in met al uw apparatuur en hebben tevens een eigen bouwafdeling die volledig in eigen beheer uw project realiseert  

>>>

Equipment

Bekijk ons complete productoverzicht voor tandartsen, mondhygiënisten, orthodontisten en kaakchirurgen. Ook maatwerk is mogelijk  

>>>

Diagnostiek

Van sensor tot compleet Cone-Beam CT apparaat, E Dental heeft het, inclusief bijbehorende software en dienst- verlening 

>>>

Georganiseerde iQual avond?

Wilt u een leuke en volledig verzorgde bijeenkomst organiseren voor uw iQual groep, studieclub of waarnemers- groep    

>>>

X

Abonneer u op onze nieuwsbrief

 
Scroll To Top